Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC

 Certyfikat PEFC nr BVCPL/PEFCFM/10-12

Materiały do pobrania


Certyfikat FSC

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach posiada certyfikat Forest Stewardship Council ®  ...

 

Pierwszy certyfikat Gospodarki Leśnej FSC® Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach otrzymała 11 marca 1996 roku. Aktualny certyfikat – FSC® SGS-FM/COC-011541 ważny jest od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2024 roku. Certyfikat potwierdza że gospodarka leśna w nadleśnictwach RDLP Katowice prowadzona jest racjonalnie, w poszanowaniu interesów lokalnych społeczności oraz poszanowaniu praw pracowniczych.

 

Materiały do pobrania


Wydawca treści Wydawca treści

Certyfikat PEFC 28.11.2019 | Jerzy Wierus ...
Certyfikat FSC 28.11.2019 | Jerzy Wierus ...

HCVF HCVF

Certyfikat PEFC 28.11.2019 | Jerzy Wierus ...
Certyfikat FSC 28.11.2019 | Jerzy Wierus ...