Asset Publisher Asset Publisher

Lasy HCVF

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych - zidentyfikowane według kryteriów HCVF (High Conservation Value Forests) adoptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń ,,Grupa Robocza FSC-Polska"

 1. Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych są przyporządkowane do poszczególnych kategorii:
  HCVF 1 Lasy posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji wartości biologicznych
  HCVF 1.1. Obszary chronione
  HCVF 1.1.a lasy w rezerwatach
  HCVF 1.1.b lasy w parkach krajobrazowych
  HCVF 1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków
  HCVF 2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej
  HCVF 3. Obszary obejmujące rzadkie, ginące lub zagrożone ekosystemy
  HCVF 3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej
  HCVF 3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy, lecz w Polsce pospolitsze i występujące wielkoobszarowo, stanowiące ważne obszary gospodarki leśnej
  HCVF 4. Lasy pełniące funkcje w sytuacjach krytycznych
  HCVF 4.1. Lasy wodochronne
  HCVF 4.2. Lasy glebochronne
  HCVF 5. Lasy zaspokajające fundamentalne potrzeby lokalnej społeczności - kategoria nie ma zastosowania w warunkach Polski
  HCVF 6. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności
 2. Kryteria wyznaczania Lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) w Polsce - https://www.hcvnetwork.org/resources/national-hcv-interpretations/Definicje_HCVF_w_Polsce.pdf

3. Powierzchnia poszczególnych kategorii lasów HCVF w Nadleśnictwie Kłobuck – tabela poniżej.

Kategorie lasów HCVF na terenie Nadleśnictwa Kłobuck

Lp.

Kategoria HCVF w warunkach Polski

Powierzchnia geometryczna lasów /ha/ wg stanu na 1.04.2016r.

1.

1.1.a. Obszary chronione w rezerwatach

75,57

2.

1.1.b. Obszary chronione w parkach krajobrazowych

810,87

3.

1.2. Ostoje zagrożonych i ginących gatunków

62,06

4.

2. Kompleksy leśne odgrywające znaczącą rolę w krajobrazie, w skali krajowej, makroregionalnej lub globalnej

-

5.

3.1. Ekosystemy skrajnie rzadkie i ginące, marginalne z punktu widzenia gospodarki leśnej

-

6.

3.2. Ekosystemy rzadkie i zagrożone w skali Europy

373,60

7.

4.1. Lasy wodochronne

4508,65

8.

4.2. Lasy glebochronne

-

9.

6.1. Lasy kluczowe dla tożsamości kulturowej lokalnych społeczności

55,65

 

Razem

5886,41

 

w tym: powierzchnia skorygowana

5207,30*

 

*  suma wydzieleń (1.krotna) skorygowana o powierzchnie z  nakładającymi  się kategoriami 

 

4. Rozmieszczenie lasów HCVF w RDLP Katowice - poniżej pliki do pobrania.

Mapa interaktywna Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach:

http://mapa.katowice.lasy.gov.pl/

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) na terenie nadleśnictw RDLP w Katowicach:

http://www.katowice.lasy.gov.pl/lasy#.VMtC4eFhKq8


Asset Publisher Asset Publisher

Lasy HCVF 13.02.2017 | Ewa Zielińska ...

Asset Publisher Asset Publisher

Lasy HCVF 13.02.2017 | Ewa Zielińska ...