Asset Publisher Asset Publisher

Lasy referencyjne

Zgodnie z krajowym standardem gospodarki leśnej FSC w Polsce, na terenie Nadleśnictwa Kłobuck wyznaczone zostały tzw. ekosystemy referencyjne (Representative Sample Areas). Są to powierzchnie pozostawiane bez ingerencji w naturalnym stanie. Szczegółowy ich wykaz znajduje się w poniższej tabeli, a lokalizację w terenie przedstawiają załączone mapy.

Leśnictwo

Adres leśny

Powierzchnia [ha]

Typ siedlikowy lasu

Kuźnica

64 r

2,1

Ol

Kuźnica

64 l

0,57

LMśw

Bartkówka

142 d

0,76

LMw

Bartkówka

143 i

1,32

BMw

Bartkówka

155 b

0,57

Ol

Pierzchno

233 k

0,3

Olj

Wreczyca

337 i

2,09

LMb

Parzymiechy

136 f

1,4

Ol

Parzymiechy

152 c

0,69

Lśw

 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Asset Publisher Asset Publisher

Lasy referencyjne 11.02.2015 | Szymon Rybiński ...

Asset Publisher Asset Publisher

Lasy referencyjne 11.02.2015 | Szymon Rybiński ...