Asset Publisher Asset Publisher

Wspólna inwestycja zakończona

W dniu 17.11.2017 r. odbyło się uroczyste otwarcie inwestycji wspólnej pn. „Remont i przebudowa dróg gminnych o nr G24 i G25 wraz z drogą leśną nr ewidencyjny działki 71 w miejscowości Wapiennik, gmina Lipie powiat kłobucki o łącznej długości 2100 mb”.

Nadleśnictwo Kłobuck w ramach programu „Realizacja Infrastrukturalnych Przedsięwzięć Wspólnych Lasów Państwowych na rzecz Jednostek Samorządu Terytorialnego” współfinansowało wraz z Gminą Lipie zadanie inwestycyjne pn. „Remont i przebudowa dróg gminnych o nr G24 i G25 wraz z drogą leśną nr ewidencyjny działki 71 w miejscowości Wapiennik, gmina Lipie powiat kłobucki o łącznej długości 2100 mb”. Porozumienie zostało podpisane przez Wójta Gminy Lipie        P. Bożenę Wieloch i Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłobuck P. Grzegorza Półtoraka.  

Otwarcie inwestycji odbyło się w dniu 17.11.2017 r. w obecności zaproszonych gości – m. in. przedstawiciela DGLP P. Marcina Gutowskiego, Dyrektora ds. rozwoju RDLP Katowice P. Grzegorza Lisiaka, Starosty Kłobuckiego P. Henryka Kiepury, Pani Sołtys Kingi Bernaś, radnych Gminy Lipie oraz pracowników Nadleśnictwa Kłobuck P. Pawła Kreja, P. Małgorzaty Sakowicz, P. Iwony Sadek, P. Zbigniewa Zielińskiego i P. Zdzisława Korzekwy.

Po uroczystym przecięciu wstęgi inwestycja została poświęcona przez Proboszcza Parafii Zesłania Ducha Świętego w Lindowie księdza Jacka Marcińca. Ceremonię otwarcia uświetnił występ Zespołu Reprezentacyjnego Sygnalistów przy RDLP Katowice. W trakcie spotkania podsumowano owocną współpracę, a P. Bożena Wieloch Wójt Gminy Lipie złożyła na ręce Nadleśniczego Nadleśnictwa Kłobuck P. Grzegorza Półtoraka podziękowania dla przedstawicieli Lasów Państwowych, którzy przyczynili się do zrealizowania tej inwestycji.      

 

Tekst: Iwona Sadek

Fot.: Paweł Krej