Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Kłobuck
Nadleśnictwo Kłobuck
34 317 26 95, 34 317 15 64, 34 317 24 78, 602 103 468, 602 103 579
310 00 58

ul. Zakrzewska 85

42-100 Kłobuck

Nadleśniczy
inż. Grzegorz Półtorak
34 317 26 95, 602 508 852
Zastępca Nadleśniczego
mgr inż. Paweł Krej
34 317 26 95 wew. 311, 602 103 546
Główna Księgowa
mgr inż. Małgorzata Sakowicz
34 317 26 95 wew. 611, 602 103 574
Sekretarz
mgr inż. Iwona Sadek
34 317 26 95 wew. 671, 660 661 936

Pion Nadleśniczego

mgr inż. Adam Chudzik
Inżynier Nadzoru
Tel.: 34 317 26 95 wew. 212, 602 102 486
mgr inż. Zbigniew Zieliński
Inżynier Nadzoru
Tel.: 34 317 26 95 wew. 212, 602 101 759
mgr inż. Tomasz Paciepnik,
Komendant Straży Leśnej
Tel.: 34 317 26 95 wew. 221, 602 102 583
mgr inż. Robert Tylikowski
Strażnik Leśny
Tel.: 34 317 26 95 wew. 221, 602 102 956
Elżbieta Morawska
Specjalista d/s pracowniczych
Tel.: 34 317 26 95 wew. 131, 666 385 971

Pion Zastępcy Nadleśniczego

mgr inż. Jerzy Wierus
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 34 317 26 95 wew. 331, 602 103 426
mgr inż. Wojciech Niewęgłowski
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 34 317 26 95 wew. 333, 660 671 706
mgr inż. Ewa Zielińska
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 34 317 26 95 wew. 332, 602 101 934

Pion Głównej Księgowej

Barbara Imiełowska
Starsza Księgowa
Tel.: 34 317 26 95 wew. 612
Lilia Sendal
Starsza Księgowa
Tel.: 34 317 26 95 wew. 614
Krystyna Kubicka
Starsza Księgowa
Tel.: 34 317 26 95 wew. 615
mgr inż. Monika Zych
Kasjer
Tel.: 34 317 26 95 wew. 600
mgr Anna Strzeszyna
Księgowa
Tel.: 34 317 26 95 wew. 613

Pion Sekretarza

inż. Ewa Jabłońska
Referent d/s administracyjnych
Tel.: 34 317 26 95 wew. 672, 602 102 598
Maria Jolanta Chłąd
Sekretarka
Tel.: 34 317 26 95, 34 317 15 64, 34 317 24 78, 602 103 468, 602 103 579
mgr inż. Mateusz Wiśniewski
Specjalista Służby Leśnej ds. Transportu
Tel.: 34 317 26 95 wew. 673; 570-067-706
mgr Paulina Macherzyńska
Referent
Tel.: 34 317 26 95 wew 672