Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Kłobuck
Nadleśnictwo Kłobuck
34 317 26 95, 34 317 15 64, 34 317 35 57, 602 103 468( P.POŻ), 602 103 579
310 00 58 - nie działa DO ODWOŁANIA

ul. Zakrzewska 85

42-100 Kłobuck

Nadleśniczy
Jerzy Sądel
34 317 26 95, kom. 660 671 605
Zastępca Nadleśniczego
Paweł Krej
34 317 26 95 wew. 311, 602 103 546
Główna Księgowa
Anna Strzeszyna
34 317 26 95 wew. 611, 602 103 574
Sekretarz
Iwona Sadek
34 317 26 95 wew. 671, 660 661 936

Pion Nadleśniczego

Tomasz Paciepnik
Inżynier Nadzoru
Tel.: 34 317 26 95 wew. 212, 602 102 583
Zbigniew Zieliński
Inżynier Nadzoru
Tel.: 34 317 26 95 wew. 212, 602 101 759
Robert Tylikowski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 34 317 26 95 wew. 221, 602 102 956
Damian Bugała
Strażnik Leśny
Tel.: 34 317 26 95 wew. 221, 602 193 056
Elżbieta Morawska
Specjalista d/s pracowniczych
Tel.: 34 317 26 95 wew. 131, 666 385 971

Pion Zastępcy Nadleśniczego

Jerzy Wierus
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 34 317 26 95 wew. 331, 602 103 426
Wojciech Niewęgłowski
Starszy Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 34 317 26 95 wew. 333, 660 671 706
Ewa Zielińska
Specjalista Służby Leśnej
Tel.: 34 317 26 95 wew. 332, 602 101 934
Mariusz Olszewski
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: 34 317 26 95 wew. 333, 602 192 581
Roman Sakowicz
Specjalista SL ds. Ochrony Lasu i Lasów Nadzorowanych
Tel.: 602-192-570

Pion Głównej Księgowej

Sylwia Kozak
Księgowa
Tel.: 34 317 26 95 wew. 612
Lilia Sendal
Starsza Księgowa
Tel.: 34 317 26 95 wew. 614
Dorota Paciepnik
Księgowa
Tel.: 34 317 26 95 wew. 615
Jolanta Grabowska
Kasjer
Tel.: 34 317 26 95 wew. 600
Karolina Cudak
Księgowa
Tel.: 34 317 26 95 wew. 613

Ochrona Danych

Tomasz Nowiński
Inspektor Ochrony Danych

Pion Sekretarza

Karolina Przygoda
Referent d/s administracyjnych
Tel.: 34 317 26 95 wew. 672, 602 102 598
Maria Jolanta Chłąd
Sekretarka
Tel.: 34 317 26 95, 34 317 15 64, 34 317 24 78, 602 103 468, 602 103 579
Mateusz Wiśniewski
Specjalista Służby Leśnej ds. Transportu
Tel.: 34 317 26 95 wew. 673; 570 067 706
Paulina Macherzyńska
Referent
Tel.: 34 317 26 95 wew 672, 577 671 233